OBRES

⚠️A partir del 7 d’agost de 2023 hi pot haver retencions a la carretera GIV-6227, de Vilamalla a Garrigàs per Tonyà degut a la campanya de manteniment de ferms per la prevista rehabilitació superficial del ferm amb reg asfàltic⚠️

1 4 5 6 7 8 52