Informes morositat

Informes de Morositat de l’any 2022

Informes de Morositat de l’any 2021

Informes de Morositat de l’any 2020

Informes de Morositat de l’any 2019

Informes de Morositat de l’any 2018     

Informes de Morositat de l’any 2017

Informes de Morositat de l’any 2016

Informes de Morositat de l’any 2015

Informes de Morositat de l’any 2014

Informes de Morositat de l’any 2013