Ple

Albert Ramos i Badosa
(Som Futur)
Alcalde. Seguretat, Recursos Humans, Noves tecnologies

alcalde@vilamalla.cat


 

Josep Subirós i Viñolas
(Som Futur)
Primer tinent d’alcalde. Regidor de Planificació urbanística, Obres i serveis i Agricultura

jsubiros@vilamalla.cat


 

Laura Felgueras i Guillén
(Som Futur)
Segona tinent d’alcaldessa. Regidora d’Hisenda, Promoció econòmica i Festes populars

lfelgueras@vilamalla.cat


 

Anna Cabezas i Martínez
(Som Futur)
Tercera tinent d’alcaldessa. Regidora de Joventut i Comunicació

acabezas@vilamalla.cat


 

Pau Balsera i Piqué

(Som Futur)
Regidor d’Esports, Cultura i Medi Ambient


pbalsera@vilamalla.cat


Estefania Parrón i Ramos
(Som Futur)

Regidora de Benestar social, Gent gran, Sanitat i Ensenyament


eparron@vilamalla.cat


 

Diego Hernàndez i Oller
(Més per Vilamalla)
Regidor


 

Josep Valls i Cantenys
(Més per Vilamalla)
Regidor


 

Sílvia Pimentel i Salazar

(Més per Vilamalla)

Regidora