Ple

Carlos Álvarez i González
(JuntsXcat)
Alcalde, Planificació Urbanística, Recursos Humans, Obres i Serveis i Ensenyament
alcalde@vilamalla.cat


Pilar Martínez i Martínez
(JuntsXcat)
Primera Tinent d’alcaldessa, Regidora de Benestar Social, Cultura i Joventut
pmartinez@vilamalla.cat


Kim Meléndez i López
(JuntsXcat)
Segon Tinent d’alcalde, Regidor d’Hisenda, Esports i Noves Tecnologies
kmelendez@vilamalla.cat


Josep Valls i Cantenys

(Independent)
Tercer Tinent Alcalde. Regidor Medi Ambient, Promoció Econòmica, Seguretat i Comunicació
josepvalls@vilamalla.cat


Pere Teixidor i Escanilla
(JuntsXcat)
Regidor Festes, Agricultura i Sanitat

pteixidor@vilamalla.cat


Eva Mª López I Gallardo
(JunsXcat)
elopez@vilamalla.cat


Josep Subirós i Viñolas
(JuntsXcat)
Regidor


Margarita Camino i Fernández
(JuntsXcat)

Regidora


Joan Nierga i Extremera

(JuntsXcat)

Regidor