Consell de Govern Municipal

JuntsXcat

Carlos Álvarez i González

Joaquim Melendez López

Pilar Martínez i Martínez

Josep Valls i Cantenys

Pere Teixidor i Escanilla

 • Funcionament del Consell de Govern Municipal

  El règim de funcionament del Consell de Govern Municipal serà el següent:

  – El Consell de Govern es reunirà cada quinze dies, els dimecres, coincidint amb la finalització de la sessió de la Junta de Govern Local, sense perjudici de la facultat de la Presidència de posposar, avançar o suprimir aquelles sessions que no siguin necessàries per no haver-hi temes a tractar o per coincidir amb períodes vacacionals.

  – Les decisions del Consell, en cap cas tindran caràcter resolutori sinó únicament caràcter informatiu o consultiu.

  – Les sessions no seran públiques i es realitzaran a la sala de reunions de l’ajuntament de Vilamalla.

  – Els regidors que assisteixin a les reunions del Consell de Govern Municipal podran percebre les indemnitzacions per assistències que determini el Ple.