Sol·licitud alta subministrament aigua i escombraries ús industrial

Per a sol·licitar d’alta de subministrament d’aigua i escombraries per ús industrial cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • DNI/NIF Persona física o NIF Empresa sol·licitant
  • Còpia sol·licitud llicència ambiental
  • Còpia contracte lloguer o còpia escriptura de propietat
  • Autorització del propietari si el sol·licitant de l’alta no és el titular

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària SEPA i portar l’original a l’Ajuntament


TAXES ALTA SERVEI AIGUA I ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

ALTA COMPTADOR

  • Alta comptador aigua ús industrial: 484,00 € (IVA INCLÒS)
  • Alta comptador aigua ús industrial per a incendis: 1.452,00 € (IVA INCLÒS)

SERVEIS ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

  • Contenidor individual: 281,15 € (Trimestral)
  • Contenidor cartró: 250,00 (Preu únic)