Bibliografia

Vilamalla. Mil anys d’història: 974 – 1975

Egea i Codina, Antoni – Roig i Simon, Marisa – Serra i Perals, Joan
Ajuntament de Vilamalla
Diputació de Girona
245 p.
Any 1999


Vilamalla és el meu poble

Escrit per: Sr. Joan Sels i Jou
Edita: Ajuntament de Vilamalla
Diputació de Girona
158 Pàgines
Any 2012
ISBN: 978-84-930818-1-2