Inscripcions comunitat energètica

Recorda que disposes de les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal “Vilamalla-Pavelló”.


A continuació s’explica el procés de sol·licitud:

1. Descarregueu, empleneu i signeu el formulari adjunt de sol·licitud (PDF).

2. Envieu el formulari omplert i signat juntament amb una còpia de la factura elèctrica i del DNI per instància telemàtica el termini de sol·licituds.

En cas que el sol·licitant no sigui el titular del subministrament s’haurà d’entregar també l’autorització per poder fer la sol·licitud signada per les dues parts.

Si algú no té disponibilitat de presentar-ho via telemàtica pot fer la sol·licitud directament a l’ajuntament (haurà de portar una factura elèctrica recent i el DNI).

OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE VILAMALLA (del 10 d’abril del 2024 al 30 d’abril del 2024).